Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ТПП – Враца с инфо кампания по проект

В периода 15 и 16 април 2019 г., Търговско-промишлена палата Враца, България организира Втора Информационна кампания по проект “CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво'', по Програма Interreg V – A Румъния-България. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Партньори по проекта са Камара за търговия, индустрия и земеделие Кълъраш; Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации – филиал Мехидинци (Румъния), ТПП-Враца и РТИК (България). Продължителност на проекта: 24 месеца. Бюджет: 663,918.08 Eвро.

Целта на на проекта е да се подпомогне трансграничната трудова заетост и мобилност като единен "пазар", чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“

Основни дейности:

 Изследване на трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени на пазара на труда; Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение; Създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност; Стратегически и информационни кампании относно възможностите за работа и мобилността на работната сила на трансгранично ниво

Постигнати резултати:

1 разработен иновативен модел за интегриране на пазара на труда - CBC LABORLAB; 4 разработени програми за обучение;  4 обучения на следните теми: Базови умения „Информационни и комуникационни технологии“, Ключови умения „ Предприемачество и изграждане на предприемачески умения“, Езикови умения „Английски език - начално и икономическо ниво“ и Трансверсни умения „Прилагане на принципите на равните възможности в икономическите единици“. 1 структура за правна подкрепа за интеграция на пазара на труда и трудова мобилност - CBC LABORLAB CLUSTER.

17 April, 17:00 | 185 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio