Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
НСИ прави анкетно проучване по проект в област Враца

Националния статистически институт прави изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

   В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания - Враца“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

            Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права.

      Целта на проекта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представител на уязвимите групи от населението. Изследването се провежда в изпълнение на Закона за статистиката.. Организацията и финансирането му са в съответствие с нормите на Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП 2014 - 2021 година.

      Изследването ще се провежда върху извадка от 15 000 обикновени домакинства в цялата страна. Обект на наблюдение са всички лица в тях, попаднали в извадката. В област Враца изследването ще се проведе в градовете: Бяла Слатина, Мизия, Мездра, Криводол, Козлодуй, Оряхово, Роман, Хайредин и Враца, както и в селата: Малорад, Алтимир, Галиче, Соколаре, Търнава, Бутан, Ракево, Оселна, Старо Село, Войводово, Паволче, Костeлево, Баница, Върбица, Хърлец, Фурен, Зверино, Крушовица, Люти Брод, Селановци, Остров, Долна Бешовица и Рогозен. В периода 19 май - август 2020 г на територията на област Враца ще бъдат посетени 348 домакинства от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на следните въпросници:

Въпросник за домакинството

-Индивидуален въпросник за всеки член на домакинството на възраст 15 и повече години (към момента на интервюто);

-Детски въпросник – за всяко дете в домакинството на възраст до 14 години, като въпросите са разделени в зависимост от възрастта на детето - до 5 години и от 5 до 14 години.

  -Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

            Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания - Враца“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Северозапад към Националния статистически институт.

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

                   Повече информация за проекта можете да намерите на https://www.noveleea.bg/

 

27 May, 23:00 | 170 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio