Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Община Враца стартира изпълнението на проект

Община Враца стартира изпълнението на проект „Център за правата на децата в гр.Враца“

Община Враца, съвместно със Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България, започва изпълнението на проект „Център за правата на децата в гр. Враца“.

Дейностите стартират на 1 март и предвиждат създаване на Център, който да подпомогне работата на всички ангажирани специалисти при случаи с деца, които са в конфликт и контакт със закона в т.ч. доставчици на социални услуги, Комисията за борба с противообществените прояви, институции – училища, съд, прокуратура. Специфична цел на проекта е развитие и прилагане на иновативен модел на услугата на база семейно-ориентиран подход, където превенцията се фокусира върху подкрепата.

В целевите групи са включени: деца в конфликт със закона и в риск от продължаващо отклоняващо се поведение, техните семейства, както и всички деца и семейства на територията на община Враца, по отношение информационна, превантивна и образователна дейност.

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България ще осигури 100% от финансирането на дейностите по проекта. Партньорството на Община Враца се изразява в предоставяне на подходящо помещение. По проекта ще бъдат назначени двама социални работници/консултанти. През първите шест месеца един от тях ще изпълнява и координираща роля.

Разходите по проекта включват възнаграждение на представителите на организацията-изпълнител, включително разходи за осигурителни и здравни вноски; дейности за подкрепа на деца и семейства, дейности по превенция- работни срещи, семинари; издаване и разпространение на информационни материали, транспортни разходи, оборудване на помещение и заплащане на режийни разходи.

Освен изграждане на функциониращ Център за правата на децата, конкретните резултати по проекта предвиждат и организиране на различни дейности с цел превенция на девиантното и делинквентното поведение и консултации на деца и семейства от община Враца.

Срокът за изпълнение на проекта е две години, като размерът на финансиране е 77 400 лв. При положителна оценка от страна на организацията, осигурила средствата за изпълнение, има възможност за продължение на проекта с още една година. Създаването на Център по правата на децата е част от проект на Национална мрежа за децата „Развиване на центрове за правата на децата в конфликт и контакт със закона“, който се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“. Подобни центрове ще бъдат разкрити още в София, Русе и  Пазарджик

13 February, 15:50 | 355 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio