Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Напредък по водния цикъл на Враца

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР. ВРАЦА” -напредък  04-19.05.2017 г.

В обхвата на проекта са включени следните четири обекта: 

1.            Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/:

През  периода  са изпълнени следните дейности по обект „Инженеринг за реконструкция на ПСОВ гр. Враца“:

По основните стари съоръжения, които остават за реконструкция:

Подобект №9 - Биобасейни съществуващи: Новите конструктивни елементи са изпълнени на 80%. Остава да се изпълни покритие на съществуващите бетони до 12-16. 06.2017г.

Подобект №14 - Вторични радиални утаители 3 бр. съществуващи: На №1 е изпълнено дъно и се работи по стените. На №2 е изпълнен подложен бетон и се работи по дъно и стени. Рехабилитацията на съществуващите резервоари е изпълнена както следва №1-85%, №2-30%, №3- 5%

Подобект №23 Утайкоуплътнител: Новите конструктивни елементи са изпълнени, както следва: Шахта помпена станция за уплътнени утайки – изпълнени дъно и стени, остава плоча. Шахта за входящи утайки – изпълнен подложен бетон, остават дъно и стени. Рехабилитация на съществуващ резервоар – 90%.

От по-малките обекти са изпълнени напълно №8 - Радиален утаител пред биобасеин и 8’ –Аварийна шахта. Остава подобект 22’ - Шахта с разходомер .

На обекта е доставено цялото оборудване за подобекти 9 - Биобасейни съществуващи. Очаква се през седмицата 22-26 юни да пристигне останалото оборудване без утайкочистачите и обезмирисителните инсталации.

Изпълнителят е представил график за завършване на обекта, като заявява, че при всички случаи ще завърши работата по всички подобекти свързани с технологичната част или по-точно с пречистването на отпадъчните води до 30.06.2017г. След тази дата може да останат за довършване само работи по вертикалната планировка: подравняване на тревни площи, асфалтиране на вътрешните пътища, довършване на районното осветление. Като за това ще са необходими до 20 календарни дни.

Доставката на обезмирисителните инсталации ще стане до 12.06.2017 г. Те ще бъдат монтирани на: Сграда решетки, Сградата за обезводняване на утайките и изравнителя за утайкови води. Така неприятните миризми отделяни от ПСОВ като цяло ще се сведат до минимум.

                 Производителността на труда през последните 2 месеца е завишена с 1,5 пъти спрямо предходните 10. Поради това на обекта се наблюдава значителен напредък за последните месеци в сравнение с цялата 2016 г. и дори и с 2015 г.

2.            Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа – Етап 1:

Извършени са 10 бр. връзки в ж.к. „Дъбника“ и 7 бр. в квартал Кулата на новите водопроводи и превключване на абонатите към новоизградената мрежа. Квартал Кулата е прехвърлен на 100% към новата водопроводна мрежа. Изпълняват се корекции и отстраняване на констатирани дефекти по новоизградени шахти и новоизпълнената канализационна мрежа в град Враца и квартал Кулата.

Изпълнени СМР по възстановяване на пътни настилки както следва:

- ж.к. „Дъбника“: Сградно водопроводно отклонение / СВО/ при заведение „Метър Бира“ и бл. 7, Сградно канализационно отклонение /СКО/ на ул. „Спортна“, Връзки по ул. „Симеон“ и ул. „Черноризец Храбър“, Хранител ф630 - Кранова шахта – Механотехникум, Възстановяване на настилки по Пожарни хидранти в кв."Дъбника",  Възстановяване настилки  на връзки около блокове 139, 42, 37, Клон 910 до парка – ремонт настилка.

  - ж.к. „Сениче“: участък при бл. 62  и ремонт настилка на клон 6 – пред магазин Лидл

         - Централна градска част: ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Остри връх“  – ремонт на настилки и кърпежи.

Остават за довършване и възстановяване на настилките по още малка част от участъците в ж. кв. „Дъбника“, и основно в кв. Кулата, където има специфично решение.

Поради забавяне и спиране на работата от Изпълнителя на Етап 2 все още не са завършени връзките с водоемите и това забавя превключването на всички водопроводи в Етап 1, така че да се затвори цялата проектна схема на захранване.

Очаква се до края на юни и този проблем да се реши с продължаване и завършване на работата от Изпълнителят за Етап 2 и така Изпълнителят на Етап 1 да предаде изпълненото по неговия договор и да се подготви и  подпише Акт образец 15.

3.            Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа – Етап 2:

В периода 09-17.05.2017г. се проведоха организационно-мобилизационни дейности по транспортиране на техника и материали и организация по социално –битови въпроси на персонала.

От 18.05.2017г започва същинското изпълнение на СМР изразено в работа с 4 екипа на следните участъци :

- водопроводи  - връзки по ул. „Иван Замбин“, ул. „Тодор Балабанов“, ул. „Чаталджа“.

- канализация – тласкател кв. Бистрец

Подготвят се и документи за внасяне в Областно пътно управление искане за временно ползване на пътната мрежа и стартиране на СМР в участъците засичащи се с асфалтирането от АПИ на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Крайречен“. Стартирането на работите се очаква да е около 05.06.17г.

4.            Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска бара” до гр. Враца:

Извадени са нови скици и са актуализирани изтеклите стари.

Подготвено е уведомление до МОСВ за необходимост от ОВОС / оценка за въздействие върху околната среда /.

Изпратено е писмо до членовете на консорциума изпълнител за подновяване на банковите гаранции .

30 May, 19:47 | 469 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio