Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обмен на експерти по проект

На 29-ти май 2019 г. в гр. Щутгарт, Германия се проведе последния обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing), Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Експерти на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца и Български Червен Кръст, в качеството на заинтересована страна,  посетиха Професионална гимназия за гериатрични грижи, Щутгарт (Kolping Altenpflegeschule), където се запознаха с три годишното обучение по професията „Асистент на възрастни хора” .

Асистент на възрастни хора е професия, изискваща много от тези, които я упражняват. Също така е и професия, която дава много – както на асистента, така и на възрастните хора. Грижата за възрастните хора е изключително социално значима дейност в Германия, в частност във федералната провинция Баден-Вюртемберг. Асистентите помагат на нуждаещите се хора за един изпълнен с достойнство живот, след пенсионирането. Необходими са не само знания и умения, които отговарят на изискванията за грижа и подкрепа на възрастните хора.  Също толкова важно е отговорното и внимателно отношение към хората, за които асистента се грижи.

В допълнение към професионалната компетентност, по време на обучението гериатричните асистенти  придобиват висока степен гъвкавост, съпричастност, морална осведоменост и способност за справяне с конфликти. За възрастните хора те често са първата или единствена точка на контакт по лични и социални въпроси и по този начин развиват тясна връзка с хората, които се грижат за тях. Задачите, които един асистент изпълнява, могат да включват насърчаване и подкрепа на семейна и съседска помощ, насърчаване на социалните контакти, интересни дейности за свободното време на възрастните хора.

Задачите на всеки асистент на възрастни хора се разработват индивидуално, въз основа на индивидуалните биографии на възрастните хора, за които той се грижи. Задачата на гериатричната помощ не е да решава проблемите на възрастните хора, а да подкрепя засегнатите в преодоляването на техните проблеми. Това включва както помощ при лични кризисни ситуации, така и здравни грижи и съвети при ежедневни практически въпроси, например в областта на храненето и правните въпроси.

Обучението/ преквалификацията в Професионалната гимназия за гериатрични грижи, която посетихме трае три години и завършва с изпит за признаване квалификацията „Асистент на възрастни хора“. Теоретичните  и практически области на обучението са координирани от държавата. Обучението обхваща общо 2100 часа, уроците се провеждат на модули, редуващи се между училище и практика. За практическото обучение са предвидени 2500 часа. Бъдещите асистенти сключват договор за обучение с "доставчика на практическо обучение" – Дом за възрастни хора или Червения кръст. По време на практиката асистентът на възрастни хора се подпомага реално както от персонала на доставчика на практическото обучение, така и от преподавателите на Професионалната гимназия за гериатрични грижи.

Обучението има за цел да даде възможност за независима, самоотговорна и холистична грижа на възрастните хора в Щутгарт.  Концепцията на обучението допринася за това, съдържанието на урока вече да не се дефинира по теми, а по области на обучение. Учебните области позволяват интердисциплинарно обучение и отчитат конкретните професионални задачи в грижите за възрастните хора. Примерни учебни области са : Планиране, документиране и оценка на грижите за възрастните хора,  Грижа за възрастните хора и ситуации, Ръководство, консултации и водене на дискусии,  Участие в медицинска диагностика и терапия, Социални мрежи на възрастни хора в контекста на грижите за тях, Подпомагане на възрастни хора в техните дневни грижи, Развиване на професионално самопознание. По време на обучението в Професионална гимназия за гериатрични грижи, Щутгарт, обучаемите натрупват професионален опит  и след две години имат възможност за самостоятелна заетост или по-висока квалификация.

Грижата за възрастните хора е професия с бъдеще не само в Германия, но и в страните партньори по проекта от поречието на река Дунав. В тази връзка нашите експерти обмениха познания и добри практики с експертите от Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина.  Мащабността на перспективата за кариера в тази област става ясна, когато всички заинтересовани страни обърнат внимание на факта, че само след няколко години около една трета от нашето население ще бъдат възрастни хора. Много от тях ще се нуждаят от  извънболнична грижа в домовете си, в стационарни и полустационарни бази, както и в консултативни центрове за възрастни хора.

Обменът на експерти продължи с представяне на Центърът за професионално обучение към Индустриална Търговска Камара Щутгарт, (Vocational Education and Training Center, IHK Stuttgart) и представяне на немската дуалната образователна система, в контекста на законовите действия на експертите от Индустриална Търговска Камара Щутгарт.

Представителите на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца получиха изключително интересни предложения за бъдещи сътрудничество и партньорства. Те са насочени основно към обмяна на методики и програми за обучения, мобилност на кадри, включително разработван и представяне на проектни предложения по Програма Еразъм+, съвместно с училища от област Враца и Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца – Медицински Университет.

03 June, 15:45 | 170 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio