Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Монтана

Мерки за ограничаване потреблението на ел. енергия

  10.02.2022 17:42
Мерки за ограничаване потреблението на ел. енергия

Мерки за ограничаване потреблението на ел. енергия в Община Видин

        Във връзка със създалата се ситуация заради високите сметки за изразходваната електроенергия, Община Видин предприе незабавни действия и планира мерки за ограничаване на потреблението. Тази стъпка се прави със загриженост за здравето и сигурността на всички жители на Общината, както и за опазване на имуществото им.

        Набелязаните мерки са:

- Ограничаване на потреблението на ел. енергия в сградите на Общинската администрация, общинските предприятия, кметствата в населените места и в други сгради общинска собственост;
- Стартиране на масови проверки за недобросъвестно ползване на общински ток;
- Мерки по енергийна ефективност: поставяне на енергоспестяващи осветителни тела в населените места на Общината (тече процедура по избор на изпълнител);
подготовка на проект за цялостна подмяна на неефективното осветление на цялата територия на Община Видин;
- Реорганизация на часовете, в които работи уличното осветление.

Към режим на уличното осветление ще се пристъпи само в случай, че другите мерки не доведат до очаквания резултат и приходите в общинския бюджет са недостатъчни за покриване на разходите.

10.02.2022