Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Монтана

Монтана публикува класирането на одобрени кандидати по програма Life

  15.03.2022 17:49
 Монтана публикува класирането на одобрени  кандидати по програма Life

Община Монтана публикува класирането на одобрените кандидати подали формуляри за участие по третата покана на Основната схема от кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища в град Монтана с нови по-екологични отоплителни уреди на газ и пелети по проекта „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух ”LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR

Класирането на кандидатите е публикувано на следната интернет страница: https://www.montana.bg/life-ip-clean-air-документи. Всеки от одобрените 18 кандидати ще получи безвъзмездно нов отоплителен уред, а стария уред посочен във формуляра за кандидатстване ще предаде за рециклиране.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ, крайният бенефициент в едномесечен срок трябва да представи в общината технически проект за газификация на имота (това се изисква от нормативната уредба). Проектът трябва да включва вида и мощността на отоплителния уред/и на природен газ. Тези разходи са за сметка на кандидата.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите трябва да представи в общината техническа схема на инсталацията. Тези разходи са за сметка на кандидата. Техническата схема включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за участие за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

В случай, че до подписването на договор за участие в Основната фаза даден одобрен за участие кандидат се откаже от участие, трябва да подаде заявление (по образец) за отказ в общината.

По Основната фаза на проекта ще бъдат подменени отоплителните уреди на 478 домакинства в град Монтана. Тъй като  към настоящия момент са кандидатствали 232 домакинства, то с нова покана през месец март ще започне отново прием на документи на желаещите граждани.

Повече подробности за Основната схема, както и списъка с класираните кандидати са публикувани могат да се намерят в раздел „Екология“ на официалния сайт на общината: https://www.montana.bg/life-ip-clean-air-документи