Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Монтана

Изграждат депо за строителни отпадъци в Монтана

  19.03.2022 11:56
Изграждат  депо за строителни отпадъци в Монтана

Започнаха процедури за изграждане на депо за строителни отпадъци

Община Монтана стартира процедура за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на депо за строителни отпадъци.

Теренът е 45 декара и се намира в землището на село Крапчене, до депото за твърди битови отпадъци и компостиращата инсталация.  Земята е изцяло общинска и не се налагат отчуждителни процедури, уточни Полина Живкова – гл. експерт „Устройство на територията” на проведеното общественото обсъждане. 

 В момента строителните отпадъци, които се генерират  в Монтана, се съхраняват на временна площадка. След изтичането на сроковете по необходимите процедури общината ще може да кандидатства по оперативна програма „Околна среда” за изграждане на модерно депо за строителни отпадъци, където те да могат да се рециклират и повторно използват.