Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Образование

Първа областна среща на Ученическите съвети се организира в ППМГ-Враца

  16.05.2022 18:41
Първа областна среща на Ученическите съвети се организира в ППМГ-Враца

Първа по рода си областна среща на Ученическите съвети се организира в ППМГ „Акад. Иван Ценов“. Инициативата е на  Ученическия съвет на гимназията и се реализира съвместно с Младежки Център – Враца. Участие във форума взеха ученици и педагогически специалисти от различни населени места в региона. При официалното откриване, те бяха приветствани от Татяна Василева – директор на ППМГ и Ивка Гиздина – старши експерт по приобщаващо образование към РУО – Враца.

В обръщението си г-жа Василева подчерта колко важно за успешната реализация на младите хора е да притежават качества да управляват различни процеси и да организират дейности. Участието в подобни инициативи спомага за подобряване на тези умения и младите хора стават още по-можещи, креативни, инициативни.    

Според Ивка Гиздина - старши експерт по приобщаващо образование към РУО – Враца, чрез подобни инициативи на младитне хора може да се види гражданското образование в действие, надграждат се лидерски умения, които после се мултиплицират за една успешна реализация.

Обучението се проведе в два модула и се ръководеше от Никола Живков от Младежки център – Враца. Темата на първата част беше свързана с изграждане на финансовата грамотност и разпределението на задачи и отговорности. През втората част акцентът беше поставен на изгражданито на доверие в колектива. Основната цел на срещата беше младите хора да придобият умения за действие при организиране на различни събития през техните неформални групи и ученически съвети, което от своя страна ще подпомогне ученическото самоуправление на местно и регионално ниво.