Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Политика

Правителството определи „Български пощи“ ЕАД за стратегически обект

  27.05.2022 22:43
Правителството определи „Български пощи“ ЕАД за стратегически обект

Правителството определи „Български пощи“ ЕАД за стратегически обект от значение за националната сигурност

С проекта за допълнение на Постановление № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност се предвижда в приложението към чл. 1, ал. 1 да се определи „Български пощи“ ЕАД като стратегически обект и дейност от значение за националната сигурност в страната.

Това ще спомогне да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив с всички произтичащи от него неблагоприятни последици за „Български пощи“ ЕАД и предотвратяване на рисковете от последващи кибер атаки.