Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Образование

Провеждане на междуучилищните дейности по проект „Подкрепа за успех“

  22.06.2022 15:32
Провеждане на междуучилищните дейности по проект „Подкрепа за успех“

Регионалното управление на образованието - Враца организира провеждането на междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На територията на област Враца, провеждането на междуучилищните дейности по проект „Подкрепа за успех“ е предвидено да се осъществи на 29.06.2022 г. в гр. Враца, в гр. Бяла Слатина и в гр. Мизия, в следните училища-домакини:

1. СУ „Козма Тричков“ гр. Враца – училище-домакин за училищата от община Враца, община Криводол, община Мездра и община Роман. Начален час на събитието – 10.00 ч.

2.  ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия - училище-домакин за училищата от община Мизия, община Козлодуй и община Оряхово. Начален час на събитието – 11.00 ч.

3. ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина училище-домакин за училищата от община Бяла Слатина, община Борован и община Хайредин. Начален час на събитието – 12.00 ч.

Обява за предстоящото мероприятие с програма на дейностите, е публикувана на сайта на РУО – Враца, раздел „Проекти“ https://www.ruobg.com/projects .