Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Спорт

Турнир по шахмат в Криводол

  15.08.2022 22:29
Турнир по шахмат в Криводол

Под патронажа на кмета на Община Криводол  Христо Доков, Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе турнир по шахмат за деца.  Участниците се състезаваха по системата „всеки срещу всеки”. Победител в турнира е Димитър Николов Димитров, второ място спечели Тони Любомиров Спиридонов и на трето място е Радостин Светославов Николов.

Кметът на Община Криводол Христо Доков връчи преходна купа на победителя и грамоти на призьорите. Всички участници получиха парични награди.

МКБППМН изказва благодарност на спонсора на турнира „АГРО-К.П.“ ЕООД, с. Градешница, с управител Георги Петков Хаджийски..